Profil

Koleszár Gergő

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség:
koleszar.gergo@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
makrofiton, botanika, növényökológia, invazív fajok, funkcionális jellegek, diverzitás

1. Eddigi kutatásaim során mikrokozmosz kísérleteket végeztem vízi növényeken, ahol a lebegő és alámerült életformájú vízi növények közötti kompetíciós viszonyokat vizsgáltam. A Nyíregyházi Egyetemen végzett kutatások során a fajok környezeti változókkal szembeni fenotipusos plaszticitását és ennek a kompetíciós képességekre gyakorolt hatását vizsgáltuk.

2. 2019 márciusától a Tisza-kutató osztályon dr. Lukács Balázs András csoportjában dolgozok, ahol a honos- és idegenhonos vízinövény fajokkal kapcsolatos mikrokozmosz kísérletekben dolgozom. A vízinövény inváziós OTKA pályázat során kiemelt szerepem van a kísérletek beállításában, felügyeletében, és a növényi jelleg mérésekben.