Profil

Lukács Katalin

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség:
lukacs.katalin@ecolres.hu

Tevékenység címszavakban:
növényökológia, magterjedés, konzervációbiológia,ember általi magterjesztés, ruházat

Az ember magterjesztő szerepének vizsgálata

A globalizáció és az emberiség egyre növekvő mobilitása miatt az ember világszerte képes a növényi propagulumok hosszú távú terjesztésére. A ruházatra tapadó magok, új élőhelyekre kerülve esélyt kaphatnak a csírázásra és a megtelepedésre. Több kutatás is beszámol arról, hogy Ausztráliában és az Antarktiszon súlyos környezeti problémákat okoz az emberek ruhájáról származó gyom- és inváziós növények magjainak a megtelepedése. Ezzel ellentétben elenyésző azon vizsgálatoknak a száma, amelyeket Európában végeztek. Kutatásunkban azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy mely fajok képesek az eddig kimutatott 449 faj mellett az ember cipőjén és ruházatán keresztül terjedni, illetve mely élőhelyek azok, amelyek a legnagyobb mennyiségű propagulumot képesek nyújtani, és melyek azok, amelyeket a leginkább veszélybe sodor ez a folyamat. A vizsgálat eredményei alapján szeretnénk hatékony óvintézkedéseket tenni a természetvédelmi területek megőrzése érdekében, valamint felhívni az emberek figyelmét a lehetséges alternatívákra.