Profil

Vass Anna Johanna, PhD

könyvtárvezető

Elérhetőség:
vass.johanna@ecolres.hu
+36 30 116 9171

1994 és 2012 között az Országos Széchényi Könyvtár különböző sajtóbibliográfiai osztályain (kurrens, retrospektív) dolgozott, valamint az OSZK Magyar Nemzeti Bibliográfia-honlapjának főszerkesztője volt. 2012-2014 között dolgozott múzeumi, iskolai könyvtárban, 2014-2015-ben a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet osztályvezetője, majd 2016-2021 között a Magyar Művészeti Akadémia könyvtárának vezetője volt. 2012-től kezdte doktori tanulmányait az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudomány Doktori Programja keretében. Disszertációját 2021-ben védte meg, a dolgozat címe „Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára”. Érdeklődési területei: a könyvtári szabványosítás története, szabványalkalmazás a gyakorlatban, adatbázisok építése. 2019 óta megbízott óraadó az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében, oktatott tárgyai: „Formai feltárás”, „Integrált könyvtári rendszerek”.

Az Ökológiai Kutatóközpontban 2021. április 1-je óta dolgozik könyvtárvezetőként.