Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium

A projekt célja annak vizsgálata, hogy a vizes élőhelyek hogyan reagálnak a klímaváltozás hatásaira, valamint ennek más stresszorokkal (pl. élőhely-fragmentáció, invazív fajok) való kölcsönhatásaira. Egyszerűsített kísérletes ökoszisztémákban (mikro- és mezokozmoszokban) végzett rövid és hosszú távú vizsgálataink mellett elindítunk olyan hosszú távú programokat is, amelyek segítségével hiánypótló adatsorokat hozunk létre természetes és mesterséges sekély tavakra. Felsőoktatási tevékenységeink, tudományos ismeretterjesztő és citizen science programjaink keretében alapkutatási eredményeink a társadalom számára is elérhetővé válnak.