Projektek

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Lezárt projekt

Azonosítószám: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001
Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2016. okt. 1. - 2022. máj. 31.
Támogatás összege: 1 063 210 905 Ft. Ebből az ÖK költségkeret: 187 037 000 Ft
Támogatók: Agrárminisztérium
Program: KEHOP

Összefoglaló:

Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban Magyarország is komplex intézkedési rendszerrel kívánja támogatni a biológiai sokféleség védelmét.

A projekt olyan fejlesztési elemek kidolgozását célozza, amelyek a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait erősítik, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez [28/2015. (VI. 17.) OGY határozat].
A projekt keretében négy egymással szorosan összefüggő fejlesztési program valósul meg.

1. A NATURA fejlesztési elem keretében terepi kutatások révén alapozzuk meg a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti értékeink – számos közösségi jelentőségű faj és élőhely – hosszú távú megőrzését.

2. Az ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK fejlesztési elem keretében országos léptékben mérjük fel, térképezzük és értékeljük a természetes és természetközeli ökoszisztémákat és kiemelt jelentőségű szolgáltatásaikat.

3. A TÁJKARAKTER fejlesztési elem keretében kidolgozzuk a hazai tájak tájkarakter alapú osztályozásának rendszerét, valamint a tájkarakter alapú tervezés és döntéshozatal egységes módszertanát és adatbázisát.

4. A ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elem keretében természetes és természetközeli állapotú területeink – az úgynevezett zöldinfrastruktúra – működőképes hálózatának kialakítása és megőrzése érdekében azonosítjuk a zöldinfrastruktúra elemeit, értékeljük állapotukat, kidolgozzuk hazánk zöldinfrastruktúra-fejlesztési tervét.

Az Ökológiai Kutatóközpont feladatai közé tartozik az ökoszisztéma-szolgáltatások nemzetközi és hazai kategóriarendszerének áttekintése és alkalmazhatóságának vizsgálata, a részvétel az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezési és értékelési munkatervének kidolgozásában, a Tematikus Szakértői Munkacsoportok (SZMCS) kialakításában és működtetésében. Az ÖK-nak kulcsszerepe van az ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséhez és térképezéséhez szükséges részvételiség megalapozásában és a társadalomtudományos értékelési módszerek kidolgozásában is. A Balatoni Limnológiai Intézet és a Duna-kutató Intézet a vizes ökoszisztémákhoz kapcsolódó szaktudásával vett részt a térképezési és állapotértékelési feladatokban, valamint a zöldinfrastruktúra fejlesztési elemben a nemzeti restaurációs prioritások meghatározásában is szerepet vállalt.

Az Ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztési elem keretében elkészült Ökoszisztéma-alaptérkép térképes web böngésző szolgáltatáson keresztül elérhető és ingyenesen bárki számára letölthető.

A Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem kidolgozása során az ÖK kutatói fontos szerepet töltenek be a zöldinfrastruktúra konfliktusterületeinek kijelölésében, továbbá kidolgozzák a degradált ökoszisztémák helyreállításának módszertanát és részt vesznek az intézkedések célterületeinek azonosításában.

A Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem bemutatása

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése I. kötet (háttértanulmány)

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése, a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása II. kötet (háttértanulmány)

A fejlesztési elemet bemutató szórólap

„A közösségi jelentőségű, természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) elnevezésű projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében valósul meg.