Projektek

A kutyafajták evolúciós történetének rekonstrukciója modern filogenetikai módszerekkel

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00109
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 1.981.016 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: TéT

Összefoglaló:

A kutyáknál egyedülálló morfológiai, fiziológiai és viselkedésbeni változatosságot figyelhetünk meg fajon belül, mind a fajták közötti és egyedek közötti szinteken. A fajták közti különbségek nemcsak a tenyésztés gyakorlati szempontjainak kiválasztásánál fontosak, hanem evolúciós szempontból is érdekes kérdéseket vetnek fel. A ma megfigyelhető változatosságot egy több évszázadon át tartó kísérlet, az ember által vezérelt háziasítás hozta létre. Sajnos keveset tudunk arról, hogy pontosan mik voltak azok a tenyésztési szempontok és kényszerek, melyek az egyes kutyafajták kialakulásához vezettek. Munkacsoportunk fő célja, hogy a kutyák törzsfejlődését (így a ma megfigyelhető fajtagazdagságot) befolyásoló evolúciós mechanizmusokat rekonstruáljuk és megértsük. Vizsgálataink során több mint száz fajtát érintő adatbázist építünk, melybe számos morfológiai (pl. agytérfogat, fogazat, szőrzeti sajátságok), viselkedési (játékosság, tanulékonyság, agresszió) és genetikai (genetikai hasonlóság, beltenyésztés) bélyegről gyűjtünk információt. Ezeket az adatokat modern filogenetikai-komparatív módszerekkel elemezzük, melyek alkalmasak az evolúciós mintázatok feltárására. A következő két évben olyan kérdéseket fogunk vizsgálni, melyek a kutyafajták és fajtacsoportok funkciója, viselkedése és kognitív képessége közti kapcsolatrendszert érintik. Ebben a kontextusban azt szeretnénk megérteni, hogy a mesterséges szelekció hatására, hogyan jött létre a kutyák fajon belüli, agykapacitásban megmutatkozó gazdag változékonysága.