Projektek

A Nabis pseudoferus kannibalizmusára vonatkozó vizsgálatok táplálékválasztási és szaporodási időkényszerekkel

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00111
Témavezető: Garay József
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 1.966.136 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: TéT

Összefoglaló:

A spanyol üvegházakban a kártevők elleni védekezés során napjainkban nagyobb arányban használják a biológiai növényvédelem módszereit, mint a kémiai védekezést. Itt arról van szó, hogy a növények rovarkártevőinek számát nem vegyszerekkel, hanem természetes ellenségeik, például ragadozóik betelepítésével tartják gazdaságilag elfogadható szint alatt. Többek között kannibál ragadozókat is használnak, amelyek nemcsak a kártevőket, de saját fajuk fiatal egyedeit is fogyasztják. A kannibalizmus rövidtávon csökkenti a ragadozók hatékonyságát, hiszen a megevett fiatal ragadozók nem ritkíthatják a kártevőket. Ezzel szemben, ha a kannibalizmus csökkenti a fejlődési időt (rövidebb idő alatt lesz felnőtt egy fiatal ragadozó egyed), akkor nagyobb valószínűséggel, sőt akár nagyobb egyedszámmal marad fenn a ragadozó populáció a termési időszak végéig. E pályázat célja a kannibalizmus hatásának mélyebb megértése, jelesül a kannibalizmusnak fenti két ellentétes hatásának populációdinamikai modellezése. A modellezés adatalapú abban az értelemben, hogy a modell főbb paraméterei egy, már bevezetett biológiai ágenssel, nevezetesen a Nabis pseudoferus-szal folytatott laboratóriumi kísérletekből fognak származni. A kutatás eredményei egyrészről használhatók lehetnek az e fajjal történő hatékony védekezés módszertanának finomításához, másrészről paraméterek változtatásával más kannibál fajok populációdinamikájának vizsgálatához.