Projektek

Biodiverzitás a mezőgazdaság és az urbanizáció szorításában

Kiemelt/Jelentős projekt

Azonosítószám: KKP 133839
Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 269 864 000 Ft
Támogatók: NKFIH

Összefoglaló:

A biodiverzitás-csökkenés egyik fő kiváltója az élőhelyek eltűnésével és degradációjával járó tájhasználatváltozás. A fenntartható fejlődéshez olyan természetvédelmi stratégiára van szükség, amely a táj teljes egészét figyelembe veszi. A városi és agrárökoszisztémák biodiverzitása és a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások vizsgálata különösen fontos, mivel a szárazföld felszínének csaknem felét ilyen ökoszisztémák borítják. Pályázatunkban a táj-, agrár- és városökológiát kombinálva megvizsgáljuk a táji heterogenitás két komponensének, az élőhelyi összetételnek és a térbeli elrendezésnek a hatását városi ökoszisztémák biodiverzitására, működésére és az általuk nyújtott szolgáltatásokra. Növények, ízeltlábúak és madarak biodiverzitását és funkcionális jellegeit vizsgáljuk urbanizációs grádiensek mentén városokban és falvakban a Kárpát-medence természetközeli és agrárterületek által dominált tájaiban. Szocio-ökológiai módszerekkel felmérjük, hogy a helyi lakosok hogyan értékelik a városi ökoszisztémák biodiverzitását és szolgáltatásaikat, hogy teljesebb képet kapjunk a biológiai, társadalmi és gazdasági tényezők komplex hatásairól. Más kutatócsoportokkal való széleskörű együttműködés keretében fogjuk a több taxonra, funkcióra és szolgáltatásra vonatkozó vizsgálatokat nagy ismétlésszámban elvégezni. Eredményeink tisztázzák a táji heterogenitás szerepét városi ökoszisztémákban, és útmutatással szolgálnak a természetvédelem felé az ökoszisztéma működését és szolgáltatásait fenntartó táji feltételekről.