Projektek

Dinamikai modellek az élet keletkezésében

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K140164 (K119347)
Témavezető: Szathmáry Eörs
Tervezett futamidő: 2016-2022
Támogatás összege: 16.875.674 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A javasolt kutatási témák az élet keletkezésének és korai evolúciójának megoldatlan kérdéseivel foglalkozik. Számítógépes szimulációk (egyszerű, általános modellek, valamint a folyamatok részletes kémiáját is magában foglaló, összetett modellek) segítségével keresünk választ az RNS-világ (az élővilág korai evolúciójának egy fontos fázisa) létrejöttének és fennmaradásának néhány kulcskérdésére. Hogyan növekedett a komplexitás az evolúció abban a korai időszakában, amikor másolódásra képes molekulák egyszerre voltak információhordozók és reakciókat katalizáló enzimek? Milyen feltételek mellett növekedhetett az anyagcsere hatékonysága a katalitikus képességek folyamatos evolúciója során? Mindannyiunkat érdeklő kérdés, hogy honnan származunk, az élet megjelenése és az élővilág korai evolúciója pedig a 3,5
milliárd éven átívelő „nagy történet” kezdete.