Projektek

Inváziós növények megtelepedésének, terjedésének és kezelésének hatása természetközeli és regenerálódó élőhelyeken

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK128465
Témavezető: Csecserits Anikó
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 37.040.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A nem őshonos, inváziós fajok terjedése globális jelenség, mely veszélyezteti a fajok sokféleségét és a természetes rendszerek által a társadalom számára nyújtott javakat és szolgáltatásokat. Európában jelenleg már 12000 inváziós fajt tartanak számon. Magyarországon kb. 720 nem őshonos növényfaj található, melyből 71-et inváziós fajnak, özöngyomnak minősítettek, azaz olyan fajnak tartanak, mely valószínűleg negatív hatással van természeti örökségünkre. Azonban annak érdekében, hogy tudományos tényekre alapozott természetvédelmi kezeléseket végezzünk, több információra van szükség ezen özöngyomok hatásáról és a kiirtásukra irányuló kezelések eredményességéről. Tervezett kutatásunkban egy jellemző inváziós faj hatását fogjuk vizsgálni kísérlettel és terepi megfigyelésekkel. A kísérletben az inváziós faj sűrűségét fogjuk változtatni és követjük ennek hatását az őshonos növényfajokra, a növényzet összetételére és a környezeti tényezőkre (pl. talaj tápanyagtartalmára, fényellátottságra). A terepi megfigyelések során egyrészt megismételjük egy tíz éve, felhagyott szántókon végzett regionális felmérést és vizsgáljuk az inváziós faj előretörését vagy csökkenését, az őshonos fajok összetételében bekövetkezett változásokat és kapcsolatot keresünk a kettő közt. Másrészt megvizsgáljuk egy 2015-2016 közt végzett, inváziós faj visszaszorítását célzó természetvédelmi kezelés hatását az őshonos növényzetre. A várható eredmények alapján több információt nyerünk az inváziós fajok hatásáról és következtethetünk azokra az okokra, melyek sikeressé és veszélyessé tesznek egy inváziós fajt. A kutatásunk hozzájárul a természeti örökségünk hatékonyabb megőrzéséhez is.