Projektek

Metaközösségi paradigmák tesztelése az ökoszisztémák helyreállításában

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K134391
Témavezető: Lengyel Szabolcs
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 47.950.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az életközösségek helyi és tájszintű folyamatok által irányított kialakulásának és szerveződésének megértése alapvetően fontos az ökológiában és a természetvédelemben. Az egymással térbeli összeköttetésben álló helyi életközösségek metaközösségeket alkotnak. A metaközösségek szerveződését magyarázó elméletek látványosan fejlődtek az elmúlt 15 évben. Az elméletek tesztelését főként vízi ökoszisztémákban (patakok, folyók, tavak) vagy laboratóriumban végezték és ezért kevés az ismeretünk a szárazföldi ökoszisztémákban, például erdőkben és gyepekben működő metaközösségekről. A kutatás általános célja, hogy kiterjessze a metaközösségek szerveződését magyarázó elméleteket a helyreállított ökoszisztémákra. Az ökoszisztémák helyreállítása, például szántóterületek visszagyepesítése során nyomon követhetjük a helyben kialakuló életközösségekre ható tényezőket, de a metaközösségek léptékén vizsgálhatjuk a közösségek fejlődésében mutatkozó hasonlóságokat és különbségeket is. A különbségeket okozhatják a helyi közösségeket felépítő fajok tulajdonságaiban (testméret, terjedési képesség, táplálékhálózatban betöltött szerep stb.) levő különbségek, a fajok közötti kapcsolatok (ragadozás, versengés) alakulása, de a környezet (pl. talaj, növényzet típusa, összetétele, szerkezete) heterogenitása, az élőhelyi sokféleség is. A kutatásban ezen tényezők számszerűsítésével, egy nagy térbeli léptékű gyephelyreállítás kapcsán vizsgáljuk a metaközösségek szerveződését. Az eredmények közvetlenül hasznosíthatóak lesznek a globálisan fogyatkozó állatcsoportok (ízeltlábúak, kétéltűek, mezőgazdasági területekhez kötődő madarak) védelmében, az agrár-környezetvédelmi programokban, a vidékfejlesztésben.