obi-intezet8
obi-intezet7
voi-folyo
rolunk1
rolunk2
previous arrow
next arrow

Rólunk

Kutatóközpontunk fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot. Központunk elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálatunk kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz vagy interdiszciplináris témákhoz.

Nagy erővel dolgozunk az intézetek és a tudományágak integrálásán, hiszen egymástól elszigetelve nehéz a komplex környezeti kihívásokkal szembenézni. A kutatásokon túl elkötelezettek vagyunk a tudomány és társadalom közötti híd építésében, így részt veszünk európai uniós és globális szakpolitikák kidolgozásában.

Az Evolúciótudományi Intézet hazánk legnagyobb elméleti evolúcióbiológiai műhelye, kutatási területei felölelik a biológiai szerveződés minden szintjét. Kutatjuk az élet keletkezését, az evolúció nagy komplexitásnövekedéssel járó átmeneteit (köztük az emberi nyelv és együttműködés eredetét), a neurális hálózatok evolúciós aspektusait, a tanulás és az evolúció kapcsolatát, valamint az evolúciós-ökológiai folyamatokat, különös tekintettel a klímaváltozás hatására felbukkanó fertőző betegségek dinamikájára.

Az Ökológiai és Botanikai Intézet korunk olyan környezeti kihívásaira igyekszik tudományos megoldásokat javasolni, mint a tájhasználat megváltozása, az élőhelydegradáció, a klímaváltozás, az urbanizáció, az intenzív mezőgazdaság hatásai, az invázió és az új betegségek megjelenése. Az intézet közel 80 kutatója, kutatócsoportokba szerveződve számos élőlénycsoporttal és élőhellyel foglalkozik, változatos módszertani megközelítéséket alkalmazva. Alapkutatási tevékenységén kívül több közcélú monitorozási feladatot, illetve alkalmazott kutatási tevékenységet is végez.

A Vízi Ökológiai Intézet hazánk legnagyobb olyan tudományos központja, mely küldetésének tekinti a vízi ökológia és társtudományainak területén értelmezett kiemelkedő regionális szerepvállalást, a nemzetközi kutatási irányvonalak hazai meghonosítását és képviseletét. Az intézet elsődleges küldetése az alapkutatás, különös tekintettel a klímaváltozás, inváziók és antropogén hatások vizeket érintő integratív, rendszerökológiai megközelítésére, elősegítve ezzel a hazai vizek ökológiai állapotának fenntartását és javítását.

Történetünk


A Magyar Tudományos Akadémia 2011 során átszervezte kutatóintézet-hálózatát. Így hozta létre 2012. január 1-jén az MTA Ökológiai Kutatóközpontot. Az átalakulás során az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és az MTA Duna-kutató Intézete az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe integrálódott. Jelenleg ELKH Ökológiai Kutatóközpont nevet viseli intézményünk, három intézete az Ökológiai és Botanika Intézet, a Vízi Ökológiai Intézet és az Evolúciótudományi Intézet.

A Magyar Tudományos Akadémia 2011 során átszervezte kutatóintézet-hálózatát. Így hozta létre 2012. január 1-jén az MTA Ökológiai Kutatóközpontot. Az átalakulás során az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és az MTA Duna-kutató Intézete az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe integrálódott. Jelenleg ELKH Ökológiai Kutatóközpont nevet viseli intézményünk, három intézete az Ökológiai és Botanika Intézet, a Vízi Ökológiai Intézet és az Evolúciótudományi Intézet.

Nemzeti Botanikus Kert


Nemzeti Botanikus Kert


Hazánk leggazdagabb, nemzetközileg is jegyzett botanikus kertje 13 ezer növényfajt és változatot mutat be egy két évszázados múltú szentimentális tájképi kertben. Országos jelentőségű természetvédelmi terület és műemlék, stratégiai jelentőségű génbank, a kutatás és az oktatás kimeríthetetlen tárháza, élő múzeum. Minden évszakban élményt, érdekességeket és programokat nyújtó ökoturisztikai attrakció, amelyet évente több mint 100.000 látogató keres fel.

Tovább a Botanikus Kert oldalára