Tanulmányok

Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához.

2016

Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, pp. 35.

Megjelent az MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmánykötet sorozatának harmadik kötete: Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda: Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához

A kötet az ökológia és a tájépítészet határterületére kalauzolja az Olvasót – a szerzők szándéka szerint – egyszerre szolgál tervezési útmutatóként, valamint a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán folyó tájépítészmérnök-képzés oktatási segédleteként. Olyan kert- és szabadtér tervezési, legfőképpen pedig dísznövény-alkalmazási kérdésekre sorol megoldási javaslatokat, amelyek az ökologikus tájépítészet egy hazánkban ritkán alkalmazott irányzatához, a természetszerű (a természetes látványt megidéző) kertek és szabadterek tervezésének elméletéhez tartoznak.

A kertépítészeti stilizálás során tájak, élőhelyek, társulások karakterét idézzük meg kert- (vagy szabadtér-) építészeti munkában az eredetire jellemző formák, arányok, színek stb. más helyszínen történő újraalkotásával. A kert karakterének kialakításakor jól meghatározott előképre támaszkodunk, jellemzően egy távoli táj hangulatát teremtjük újra. A kötetben bemutatott kutatásban a stilizáláshoz felhasznált előképek körét a megszokottnál közelebbi helyszínről – Magyarországról – választottuk, és leszűkítettük annak természetközeli élőhelyeire. Útmutatást adunk a hazai élőhelyek kertépítészeti stilizálásához, kitérve annak nehézségeire és a módszer megvalósíthatóságának néhány szempontjára is. Reméljük, hogy munkánk számos megvalósuló tájépítészeti tervhez nyújt majd a későbbiekben egyfajta ötlettárat, javaslatcsomagot.