Projektek

A bentikus makroszkopikus gerinctelenek szűrű táplálkozású funkcionális csoportjának szerkezete és dinamikája: betekintés jellegek mérése és kísérletek révén

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK134384
Témavezető: Borza Péter
Tervezett futamidő: 2019-2023
Támogatás összege: 38.604.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A Kárpát-medence homoki erdőssztyepp élőhelyei természeti örökségünk értékes, unikális részét képezik. Az erdőssztyeppek jellemzője, hogy bennük erdő- és gyepfoltok váltakozva, mozaikos mintázatban fordulnak elő. Az élőhelyi változatosságot tovább növeli, hogy erdőkből és gyepekből is számos típus fordul elő egymás közvetlen közelében. Kutatásaim során arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi a különböző jellegű élőhelyek szerepe az erdőssztyeppekben, például vannak-e közöttük kiemelkedően értékes élőhelyek, amelyekre a természetvédelmi törekvéseknek összpontosítaniuk kell, vagy pedig minden élőhely egyformán fontos, csak különböző okokból.

A Kárpát-medence erdőssztyeppjeinek helyén ma már jelentős területeken faültetvények találhatók. Kutatásom egyik kérdése, hogy az őshonos és idegenhonos ültetvények mennyire változtatják meg a környezeti paramétereket, és mennyire képesek az erdőssztyeppek eredeti fajkészletét és természeti értékeit megőrizni.

A Kárpát-medence középső részeinek éghajlata jól kimutathatóan szárazabb, mint a peremi részek, amelyek kissé csapadékosabbak. Kutatásaim egyik célja, hogy megvizsgálja, miként hatnak ezen éghajlati eltérések a növényzetre. Ennek segítségével óvatos előrejelzések fogalmazhatók meg arra vonatkozóan, hogy a globális klímaváltozás során mennyiben alakulhatnak át homoki erdőssztyeppjeink.