Projektek

Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: KH 130338 - KH 139937
Témavezető: Deák Balázs
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 19.988.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)

Összefoglaló:

A természetes élőhelyek megsemmisülése, a fennmaradó állományok feldarabolódása jelentős hatással van az intenzíven használt tájak élővilágára. Ezekben a tájakban a természetes élőhelyek gyakran csak kis kiterjedésű élőhelyszigetekként maradtak fenn. Az élőhelyszigetek élővilágának védelme mind természetvédelmi, mint társadalmi szempontból fontos, mivel jelentős szerepük van a ritka fajok fennmaradásában, növelik a mezőgazdasági termelés hatékonyságát valamint rekreációs célokat szolgálhatnak. A kutatás során vizsgált kurgánok (kunhalmok) emellett több ezer éve őrzik az ősi kultúrák emlékeit és tájképi szerepük is jelentős. A kurgánok élővilágát befolyásoló élőhelyi és tájképi hatások megismerése hozzájárul ahhoz, hogy a kurgánokat jó természeti állapotban őrizhessük meg. Kutatásaink során vizsgáljuk, hogy a kurgánokat övező táj és a kurgánokon jelen levő élőhelyi feltételek (mint például a halom lejtőszöge, vagy a fásodottság mértéke) hogyan befolyásolja a gyepi állat- és növényfajok fennmaradását, valamint azt, hogy a gyepi közösségekre milyen funkcionális struktúra jellemző. Választ kapunk továbbá arra, hogy a több száz év alatt bekövetkezett tájhasználati változások hogyan befolyásolták a napjainkban fennmaradt gyepi közösségek szerveződését. Művelésből felhagyott kurgánokon azt vizsgáljuk,
hogy a korábbi mezőgazdasági vagy erdészeti műveléssel érintett területeken a gyepi élőhelyek milyen sikerességgel regenerálódnak, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a regenerációs folyamatokat elősegítsük.