Projektek

Szárazgyep-fragmentumok fajgazdagsága, funkcionális és filogenetikai diverzitása

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK 135329
Témavezető: Deák Balázs
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 39.992.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: Mecenatúra

Összefoglaló:

Az elmúlt évszázadok tájhasználati változásai következtében a természetes gyepi élőhelyek kiterjedése jelentősen csökkent az intenzíven használt mezőgazdasági tájakban. A fennmaradt gyepek sok esetben kis kiterjedésű, egymástól elszigetelt állományokban vannak jelen, melyek azonban így is nagy természetvédelmi jelentőséggel bírnak. Ezek a gyepek egyrészt élőhelyszigetek (például a kunhalmok), másrészt vonalas létesítmények (például a mezsgyék) formájában vannak jelen a tájban. Kis kiterjedésük ellenére gyakran szolgálnak menedékül a védett gyepi fajok számára, és számos ökoszisztéma szolgáltatást is nyújtanak a társadalom számára, jelentősen növelik a mezőgazdasági termelés hatékonyságát. Kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy mely élőhelyi (élőhely mérete, alakja, környezeti változatossága) és táji változók (táj szerkezete) hatnak a gyepi élőhelyek biodiverzitására, és a gyepi fajok állományainak fennmaradására. A gyepi közösségek
összetételére, szerkezetére és dinamikájára ható tényezők vizsgálata során a faji változatosság mellett, a növényi sajátosságok és filogenetikai kapcsolatok hatásait is vizsgáljuk. Ezáltal bepillantást nyerünk a közösségekre ható ökológiai és evolúciós folyamatokba is. Mezőgazdasági tájakban található spontán regenerálódó gyepekben vizsgáljuk, hogy a környező parcellákban található termény fajtája és a művelés intenzitása hogyan befolyásolja a gyepek regenerációját. Eredményeink alapján a természetvédelmi és mezőgazdasági érdekek figyelembe vételével egy gyepesítési módszertani leírást készítünk a gazdálkodók számára, amely növeli az agrár-környezetgazdálkodási támogatások során telepítendő gyepek fenntarthatóságát.