Projektek

Szélsőséges klíma-események bentikus algaközösségekre gyakorolt hatása

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK132142
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 39.061.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Korunk egyik legnagyobb ökológiai kihívása a globális klímaváltozás közösségformáló szerepének feltárása, a folyamatok rendszeres monitorozásának megszervezése, és szükség esetén költséghatékony beavatkozási akciótervek készítése. Napjainkban a klímaváltozás legszembetűnőbb megnyilvánulásai az extrém időjárási jelenségek úgy, mint szárazság, áradások. A Kárpát-medencében az elmúlt évszázadban emelkedett az aszályos napok száma, a 2000-es évekre pedig a téli hónapok helyett nyár közepére tolódott ki a legszárazabb időszak a régióban. Ezen anomáliák miatt már most megfigyelhető a hazai kisvízfolyások esetében egy tipológiai eltolódás: az eddig állandó vízellátottságú kisvizek egyre gyakrabban száradnak ki, periodikus vizekké alakulnak. Ez pedig mindenképp újfajta konzervációbiológiai és nem utolsósorban gazdasági stratégiák kidolgozását igényli. Ám jelenleg nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges adatok, kutatási eredmények. Ezért jelen projekt célja azt vizsgálni, hogyan hat az aszály a bevonatalkotó algaközösségek taxonómiai és funkcionális összetételére, diverzitására, diszperziójára, valamint szukcessziójára
1. kiszáradó és állandó vízellátottságú kisvízfolyásokban,
2. alföldi és dombvidéki kisvízfolyásokban, ill.
3. kiszáradó kisvizeknél a vizes és a száraz periódus alatt.
4. Továbbá az aszály hogyan befolyásolja a kisvizek kovaalga alapú minőségét.
Ezen szempontok alapján történő vizsgálatokkal átfogó képet kaphatunk arról, milyen közösségszervező erővel bír a szárazság a bevonatalkotó kovaalga közösségekre.